Home

Välkommen till Ögrens CNC-Teknik AB!

Ett företag under ständig utveckling!

 

Vi är ett svenskt företag baserat i Norra delen av Stockholms län och är en viktig samarbetspartner till Sveriges verkstadsindustrier! Vi vet att alla företag är olika och att behoven ser olika ut, därför är flexibilitet och effektivitet en viktig del i vår verksamhet.

 

Baserat på vår långa erfarenhet och höga kompetensnivå, kan vi erbjuda våra kunder en effektiv och väl genomförd CNC-utbildning. Efter många år i branschen så vet vi hur viktigt det är att ha välutbildade operatörer vid maskinerna. Detta för att minimera de tider som inte generar inkomster.

 

Vi kan erbjuda er ett flertal olika utbildningspaket i CNC-utbildning där vi anpassar utbildningen till deltagarnas utbildningsnivå, där slutmålet är att samtliga deltagare skall ha samma nivå av CNC-utbildning.

 

Ögrens CNC-teknik har, tack vare lång erfarenhet, fått en hög kompetensnivå att genomföra processanalys av hantering och bearbetning ned i minsta detalj. Processanalys är en viktig del i att få en stabil och kvalitetssäker process. Genom att genomföra en processanalys kan man hitta kostnader i processen och därigenom säkerställa en god processekonomi.

 

Ögrens CNC-teknik kan CNC-styrda maskiner och vi kan erbjuda våra kunder kvalificerad CNC-utbildning. Kvalificerad felsökning och reparation baserad på erfarenhet av många maskiner och styrsystem.

 

Ögrens CNC-teknik har kunskap, erfarenhet och flexibilitet som ledord. Vi vet att er personal och maskiner är de absolut viktigaste resurserna i er verksamhet. Därför är det viktigt för oss att er personal och utrustning håller en hög och pålitlig standard, och att ni får igång er produktion utan dröjsmål.

 

Grunden till vår kunskap förvärvades hos maskinbyggare i Asien och i Europa. Ögrens CNC-Teknik har förvaltat den kunskapen under mer än 30-års tid, och fyllt på med nya rön. Ögrens CNC-teknik ser varje uppdrag som viktigt eftersom det genererar mer erfarenhet och vi lär oss mer. Med detta i åtanke kan vi konstatera att det som gynnar oss, gynnar er i slutändan.