Processanalys

I vår processanalys går vi igenom förväntat resultat och gör en analys om det är genomförbart med de resurser som finns. Saknas det resurser för att uppnå förväntat resultat ingår det som en del i vårt arbete att föreslå investeringar samt att lämna kostnadskalkyler för det föreslagna. Vidare gör vi en utvärdering om varför man inte uppnått förväntat resultat, baserat på tidsstudier och metodval. Resultatet presenteras i form av en skriftlig rapport!