Produktionsteknik

Vi hjälper Er med att utveckla och leda processer för att förbättra och effektivisera produktionen inom företaget.  Ögrens CNC-teknik är Er självklara  problemlösare som ständigt jobbar med att hitta lösningarna för små och stora problem, allt för att effektivisera tillverkningsprocessen.

Ögrens CNC-teknik erbjuder Er tjänster inom processanalys, bearbetningsteknik, maskinbehovsanalys och bearbetningskalkyl.

Processanalys

Vi detaljstuderar Ert företags tillverkningsprocesser, analyserar fram processernas syfte och målsättning. Därefter arbetar vi fram en åtgärdsplan om hur Ni kan effektivisera och utveckla Era tillverkningsprocesser. Ni får en inblick i vad ett förändringsarbete innebär i praktiken.

Bearbetningsteknik

Vi analyserar hur maskinens bearbetningsprocess ser ut i förhållande till syfte och mål, hur den påverkar på den färdiga produktens kvalité. Utifrån det skapar vi en åtgärdsplan med förslag på hur Ni kan förbättra processen gång, med bibehållen eller förbättrad kvalité på slutprodukten.

Maskinbehovsanalys

Vi analysera Er verksamhets maskinbehov, går igenom ritningsunderlag och nuvarande processer. Därefter föreslår vi vilka maskiner eller maskintyper Ni bör investera i, för att effektivisera och nå Er verksamhets syfte och mål.

 Bearbetningskalkyl

Vi analyserar och kartlägger verksamheten och de olika tillverkningsprocesserna. Utifrån resultatet skapar vi en teoretisk kalkyl basserad på tidsperspektivet, dvs på hur lång tid en tillverkningsprocess beräknas ta. Vi ger Er även verktygsförslag på hur Ni kan uppnå eller effektivisera den tiden.