Operatörsutbildning

Affärsidén att lyckas genom nöjda återkommande kunder är vägledande för Ögrens CNC-Teknik. Som ett led i det har vi satsat mycket på att utveckla våra utbildningar för Er! Kunskap kostar en gång, okunskap kostar hela tiden. Vi kan idag erbjuda Er en av marknadens bästa utbildningar inom CNC-teknik.
Idag har vi ett flertal färdiga utbildningspaket, både på grundläggande säväl som på avancerad nivå. Givetvis kan vi även skräddarsy ett utbildningspaket bara för Er. Utbildningarna hålls på plats ute hos er i anslutning till era maskiner!

1, Grundutbildning NC-Operatör

2, Grundutbildning ISO-programmering 2-axlig svarv

3, Grundutbildning ISO-Programmering Fleroperationsmaskin

4, Grundutbildning ISO-Programmering Fleraxlig svarv

5, ISO programmering , avancerad svarvning

6, ISO programmering, MACROprogrammering

7, ISO programmering , avancerad fräsning

8, ISO programmering MACRO – Fräsning

9, Manual Guide, grundkurs svarvning

 10, Manual Guide, grundkurs fräsning

13, Analytisk Felsökning